آخرین اخبار

فرماندار کوهرنگ خبر داد:

کلنگ زني 100 کيلومتر از ايلراههاي عشايري کوهرنگ با اعتباري بالغ بر 600 ميليار ريال فرماندار کوهرنگ گفت: با حضور رئيس امور عشاير کشور، خزانه دار کل کشور و مدير کل امور عشاير استان کلنگ 100 کيلومتر از ايلرههاي عشاير کوهرنگ به زمين زده شد.

فرماندار کوهرنگ خبر داد:

کلنگ زني 100 کيلومتر از ايلراههاي عشايري کوهرنگ با اعتباري بالغ بر 600 ميليار ريال فرماندار کوهرنگ گفت: با حضور رئيس امور عشاير کشور، خزانه دار کل کشور و مدير کل امور عشاير استان کلنگ 100 کيلومتر از ايلرههاي عشاير کوهرنگ به زمين زده شد.
اخبار شهرستان کوهرنگ
گالری تصاویر
اخبار استان
اخبار کشوری
اخبارورزشی
یادداشت ها
شهدای کوهرنگ
شهدای کوهرنگ
اخبار سیاسی
سایتهای مرتبط
رهبري

يايگاه اطلاع رساني رئيس جمهوري

فرمانداري کوهرنگ

اوقات شرعی